Kantoororganisatie

’t Hart & De Zaak Advocaten is een openbare maatschap gevestigd te Den Haag (KvK-nummer 64357406, BTW-nummer 855631156B01), bestaande uit de vennoten mevrouw mr. E.G.S.N. Asselbergs tevens h.o.d.n. Advocatenkantoor Asselbergs (KvK-nummer 55557074, BTW-nummer 147177066B01) en mevrouw mr. M.B.H. Breitschaft tevens h.o.d.n. Breitschaft Advocatuur (KvK-nummer 55293026, BTW-nummer 140264450B01), die als individuele advocaten de praktijk voor eigen rekening en risico uitoefenen. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door een van de individuele advocaten. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of de kostenmaatschap als zodanig.

’t Hart & De Zaak Advocaten is conform de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten verzekerd tegen het risico van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid bij CNA via Advocaat & Polis.nl onder polisnummer AP1985008. De dekking voor beroepsaansprakelijkheid heeft betrekking op werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat. Voor beroepsaansprakelijkheid is een totaalbedrag van € 2.000.000,- per jaar verzekerd waarvan een bedrag van € 1.000.000,- per aanspraak. Nadere gegevens over deze aansprakelijkheidsverzekering zijn op aanvraag bij een van de advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten verkrijgbaar.

’t Hart & De Zaak Advocaten en de advocaten van ’t Hart & De Zaak Advocaten hebben een overeenkomst gesloten met de Stichting Beheer Derdengelden ’t Hart & De Zaak Advocaten, welke ten behoeve van de advocaten de voor hen vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde derdengeldenrekening beheert. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op de derdenrekening met nummer NL73ABNA0416303943. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdenrekening wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Lees meer over onze kosten. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Onze kosten