Neem contact op over personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Familierecht

Het familierecht ziet op relaties en wordt geregeld in Boek  1 van het Burgerlijk Wetboek en omvat onder meer:

 • echtscheidingen; en ontbindingen van het geregistreerd partnerschap;
 • vaststellen of wijzigen van kinder- en /of partneralimentatie;
 • verdeling van de boedel (denk aan het huis, de inboedel, aandelen in vennootschappen);
 • de afwikkeling van huwelijkse dan wel partnerschapsvoorwaarden;
 • gezag en omgang;
 • voogdij;
 • kinderbeschermingsmaatregelen als Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsingen;
 • afstammingskwesties als erkenning, ontkenning vaderschap en vaststelling vaderschap;
 • adoptie;
 • curatele, bewind en mentorschap;
 • naamrecht.

 Wanneer u vragen heeft over een familierechtelijke kwestie dan kunt u contact opnemen met Eveline Asselbergs.

Echtscheiding dan wel ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding is voor ieder die daarbij is betrokken behoorlijk ingrijpend. Er dient een groot aantal zaken te worden geregeld. Komen partijen daar zelf niet uit en lukt mediation of onderling overleg niet, dan kan de rechter gevraagd worden beslissingen te nemen.

Wanneer er (minderjarige) kinderen zijn, dient er volgens de wet, om te kunnen scheiden, een ouderschapsplan door de ouders te worden opgesteld.

De rechter kan op verzoek partner- en/of kinderalimentatie vaststellen. Ook kan de rechter beslissingen nemen ten aanzien van de verdeling van de gemeenschap van goederen of ter afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden wanneer die er zijn.

Eveline Asselbergs heeft inmiddels ruime ervaring op scheidingsgebied. U kunt haar bellen voor advies of het maken van een afspraak.

Collaborative practice

Collaborative divorce of overlegscheiding is een andere manier van scheiden. Het is eigenlijk een manier van scheiden die tussen mediation en procederen in zit. Beide partijen hebben ieder hun eigen advocaat. Collaborative practice advocaten zijn werkzaam van uit een coöperatief in plaats van competitief perspectief. De partijen kunnen (liefst gezamenlijk) andere deskundigen inschakelen. Bijvoorbeeld een coach of psycholoog voor de partners en/of de kinderen of een financieel deskundige om bijvoorbeeld een bedrijf te waarderen. Deze ingeschakelde deskundigen maken deel uit van het team.

Eveline Asselbergs is lid van de Vereniging van Collaborative Professionals.

Jeugdrecht

Bij het jeugdrecht draait het telkens om het kind, de jongere. Eveline Asselbergs staat kinderen bij in strafzaken, bij de kinderrechter en bij transactie (“Trip”)zittingen bij  de Officier van Justitie. Maar zij helpt kinderen ook in ondertoezichtstellings- en uithuisplaatsingszaken.

Soms komen de belangen van ouders en kinderen niet overeen met elkaar, in dat soort gevallen treedt Eveline Asselbergs op als bijzonder curator. Zij wordt daartoe door de rechter benoemd. Een bijzonder curator behartigt uitsluitend de belangen van het kind. Het kan dan gaan om onder meer kwesties ten aanzien van:

 • gezag;
 • voogdij;
 • afstamming;
 • omgang;
 • wonen bij welke ouder.

Heb je als jongere een probleem of een (juridische) vraag, neem dan gerust contact op met Eveline Asselbergs. Zij zal naar je luisteren en met je mee denken. Kennis maken is vrijblijvend en gratis.

vfasvcdspec ver orde

Neem contact op over personen- en familierecht

Lees meer over onze kosten. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Onze kosten