Kosten

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Mocht aan de hand van dit gesprek een overeenkomst van opdracht met de advocaat tot stand komen, dan gaan wij kosten maken om uw belangen te behartigen. Het kostenaspect wordt altijd in het eerste gesprek uitvoerig toegelicht. Hieronder staan kort de verschillende opties.

Uurtarief

Wij werken in beginsel op basis van een uurtarief. Ons standaard uurtarief bedraagt € 250,-. Afhankelijk van de aard van de zaak, het financieel belang, het specialistische karakter en/of de spoedeisendheid van de zaak, kan van het standaard uurtarief worden afgeweken. Het uurtarief wordt altijd vermeerderd met 21% BTW. Wij berekenen geen kantoorkosten. U ontvangt periodiek – in beginsel maandelijks – een declaratie waarbij een duidelijke specificatie zit van de door de advocaat verrichte werkzaamheden.
Overigens geldt in letselschadezaken of overlijdensschadezaken dat de advocaatkosten doorgaans volledig zijn te verhalen op de aansprakelijke partij. In dat geval kost de letselschadeadvocaat u dus niets. Alleen in geval van eigen schuld of bij het voeren van een gerechtelijke procedure geldt een andere regeling. Bij gelegenheid van een kennismakingsgesprek wordt u ingelicht over eventuele kostenrisco’s bij letselschadezaken.

Vaste prijsafspraak

In het geval uw zaak zich daarvoor leent, kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het geven van een eenmalig advies over de haalbaarheid van de zaak.

Toevoeging

Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtshulp: een zogenaamde “toevoeging”. Mogelijk komt u daar als particulier voor in aanmerking. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten van uw advocaat betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.rvr.org. Uw advocaat zal tijdens het eerste gesprek het systeem van gefinancierde rechtsbijstand aan u uitleggen. Wij werken met de Raad voor Rechtsbijstand samen op basis van “High Trust”, hetgeen onder meer betekent dat toevoegingen extra snel aan ons kunnen worden afgegeven.

Rechtsbijstandverzekering

Waar mogelijk werken wij ook op kosten van uw rechtsbijstandverzekering. Mede afhankelijk van de soort zaak kunt u een beroep doen op de polis bij uw rechtsbijstandverzekeraar en de behandeling aan een advocaat van uw keuze uitbesteden. De dekking voor de vergoeding van kosten van rechtsbijstand kan beperkt zijn. Letselschadeslachtoffers met een rechtsbijstandverzekering hebben het recht zich in gerechtelijke procedures te laten bijstaan door de best gekwalificeerde en meest gespecialiseerde advocaat op het gebied van letselschade. Indien u als letselschadeslachtoffer tot nu toe werd bijgestaan door een jurist van de verzekeringsmaatschappij of een door die maatschappij aangewezen advocaat, kunt u contact opnemen met Marre Breitschaft om de mogelijkheden van overname te bespreken.
Verder is in de meeste polisvoorwaarden een zogenaamde ‘geschillenregeling’ opgenomen. Indien u met uw rechtsbijstandverzekeraar van mening verschilt over de wijze waarop een zaak moet worden behandeld, kunt u een beroep op deze regeling doen. Op basis daarvan kunnen wij als advocaat worden ingeschakeld om op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar als onafhankelijke deskundige een second opinion te geven.

Contactgegevens

’t Hart & De Zaak Advocaten
Sweelinckplein 1, 2517 GK Den Haag

 070 7200 830
 070 3456 551
 info@hethartendezaak.nl

KvK-nummer: 64357406
BTW-nummer: 855631156B01

Wij nemen contact met u op

Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op!

    Routebeschrijving

    ’t Hart & De Zaak zit op een prachtige locatie aan het Sweelinckplein in Den Haag, vlakbij tram 3 en 17. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur (gratis parkeren tot 13.00 uur).