Personen- en familierecht

Een echtscheiding is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Vooral als er kinderen zijn. Het is daarom goed om te proberen alles in onderling overleg te regelen.

Lees meer…

Mediation

Bij echtscheiding of andere familierechtelijke geschillen kan mediation een snelle en goedkope oplossing bieden waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Lees meer…

Letselschade

Letselschade heeft een grote impact op het leven van het slachtoffer. Het is van belang om deskundige en adequate hulp in te schakelen bij het vaststellen van de schade.

Lees meer…

Rechtsgebiedenregister

Eveline Asselbergs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Personen- en Familierecht

Sub rechtsgebieden:

 • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen;
 • Ouderschap en erkenning;
 • Mediation;
 • Jeugdbeschermingsrecht;
 • Bijzonder curator.

Marre Breitschaft heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Letselschaderecht

Hoofdrechtsgebied: Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie zijn de advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Personen- en familierecht

Familierecht

Het familierecht ziet op relaties en wordt geregeld in Boek  1 van het Burgerlijk Wetboek en omvat onder meer:

 • echtscheidingen; en ontbindingen van het geregistreerd partnerschap;
 • vaststellen of wijzigen van kinder- en /of partneralimentatie;
 • verdeling van de boedel (denk aan het huis, de inboedel, aandelen in vennootschappen);
 • de afwikkeling van huwelijkse dan wel partnerschapsvoorwaarden;
 • gezag en omgang;
 • voogdij;
 • kinderbeschermingsmaatregelen als Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsingen;
 • afstammingskwesties als erkenning, ontkenning vaderschap en vaststelling vaderschap;
 • adoptie;
 • curatele, bewind en mentorschap;
 • naamrecht.

 Wanneer u vragen heeft over een familierechtelijke kwestie dan kunt u contact opnemen met Eveline Asselbergs.

Echtscheiding dan wel ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding is voor ieder die daarbij is betrokken behoorlijk ingrijpend. Er dient een groot aantal zaken te worden geregeld. Komen partijen daar zelf niet uit en lukt mediation of onderling overleg niet, dan kan de rechter gevraagd worden beslissingen te nemen.

Wanneer er (minderjarige) kinderen zijn, dient er volgens de wet, om te kunnen scheiden, een ouderschapsplan door de ouders te worden opgesteld.

De rechter kan op verzoek partner- en/of kinderalimentatie vaststellen. Ook kan de rechter beslissingen nemen ten aanzien van de verdeling van de gemeenschap van goederen of ter afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden wanneer die er zijn.

Eveline Asselbergs heeft inmiddels ruime ervaring op scheidingsgebied. U kunt haar bellen voor advies of het maken van een afspraak.

Jeugdrecht

Eveline Asselbergs helpt kinderen en ouders in ondertoezichtstellingen- en uithuisplaatsingszaken.

Soms komen de belangen van ouders en kinderen niet overeen met elkaar, in dat soort gevallen treedt Eveline Asselbergs op als bijzonder curator. Zij wordt daartoe door de rechter benoemd. Een bijzonder curator behartigt uitsluitend de belangen van het kind. Het kan dan gaan om onder meer kwesties ten aanzien van:

 • gezag;
 • voogdij;
 • afstamming;
 • omgang;
 • wonen bij welke ouder.

Heb je als jongere een probleem of een (juridische) vraag, neem dan gerust contact op met Eveline Asselbergs. Zij zal naar je luisteren en met je mee denken. Kennis maken is vrijblijvend en gratis.

Mediation

Bij een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap of bij andere familierechtelijke geschillen kan mediation een uitkomst bieden. Mediation gaat vaak sneller en is over het algemeen goedkoper dan procederen. Je beslist zelf over de gevolgen van de scheiding in plaats van de rechter. Eveline  Asselbergs is aangesloten bij de vFAS, de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidings  bemiddelaars en zij is MfN-registermediator.

Letselschade

Letselschade ontstaat door verwonding van lichaam of geest. Indien het slachtoffer komt te overlijden wordt gesproken van overlijdensschade. Letselschade en overlijdensschade kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verkeersongevallen, ongelukken op het werk, ondeugdelijke producten, misdragingen bij sport en spel, gedrag van dieren, gebrekkige zaken, misdrijven, of medische fouten. In de regel bestaat een recht op schadevergoeding wanneer de schade door de schuld van een andere partij is veroorzaakt. Meestal worden de belangen van de aansprakelijke partij door een verzekeringsmaatschappij behartigd.

Bij ’t Hart & De Zaak Advocaten is Marre Breitschaft als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van zaken op het gebied van letselschade en overlijdensschade. Zij treedt uitsluitend op aan de kant van slachtoffers en nabestaanden, en dus niet voor verzekeraars. Slachtoffers en nabestaanden worden door Marre persoonlijk terzijde gestaan om de schadevergoeding te verkrijgen waar zij recht op hebben. Zij werkt nauw samen met medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en rekenkundigen uit haar netwerk. Cliënten zijn dus verzekerd van deskundige bijstand gedurende het gehele traject.

Marre is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Vereniging Advocaten Slachtoffers Personenschade (ASP) en de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA). Het lidmaatschap van de LSA is voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk dat op verschillende fronten extra kwaliteitswaarborgen biedt voor het slachtoffer of de nabestaande als cliënt. LSA-advocaten hebben een aparte opleiding gevolgd, moeten verplicht hun vakkennis jaarlijks op peil houden en veel letselschadezaken doen. Daarom is op letselschadegebied een LSA-advocaat de meest gespecialiseerde belangenbehartiger. Net als alle andere advocaten is een LSA-advocaat onderworpen aan alle eisen die de Orde van Advocaten stelt aan de wijze van praktijkuitoefening, de gedragsregels die voor advocaten gelden, en aan het advocatentuchtrecht. Bovendien heeft de LSA een eigen Ombudsman waar een cliënt ook met eventuele klachten terecht kan. Al deze elementen bieden voor slachtoffers en nabestaanden de beste waarborgen voor een optimale juridische dienstverlening. Een LSA-advocaat onderscheidt zich door deze waarborgen van andere letselschadebelangenbehartigers, die vaak geen (LSA-)advocaat zijn.

Cliënten die een gespecialiseerde letselschadeadvocaat zoeken, zijn van harte uitgenodigd om contact met Marre op te nemen. Een eerste afspraak voor een oriëntatiegesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Contactgegevens

’t Hart & De Zaak Advocaten
Sweelinckplein 1, 2517 GK Den Haag

 070 7200 830
 070 3456 551
 info@hethartendezaak.nl

KvK-nummer: 64357406
BTW-nummer: 855631156B01

Wij nemen contact met u op

Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op!

  Routebeschrijving

  ’t Hart & De Zaak zit op een prachtige locatie aan het Sweelinckplein in Den Haag, vlakbij tram 3 en 17. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur (gratis parkeren tot 13.00 uur).